Certifikat

Våra hönsgårdar uppfyller självklart de kriterier som ställs på äggproducerande företag enligt certifieringen Svensk Äggkvalitet.
Läs mer om svenska ägg certifiering här